Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Uherce - sýpka
Lokalita
obec Malé Uherce, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
V susedstve kaštieľa v Malých Uherciach boli situované hospodárske budovy a vodný mlyn. Z hospodárskych objektov sa zachovala len niekdajšia sýpka. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav sýpky je dobrý. Slúži ako predajňa.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 73.
Bibliografia
www.maleuherce.sk
GPS
48.621364, 18.402793
48°37'16.9"N 18°24'10.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk