Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Zálužie - Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne
Lokalita
obec Malé Zálužie, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Počas prvej svetovej vojny museli všetci bojaschopní muži odísť na front. Z tých čo odišli bojovať na front sa domov nevrátilo 27 mužov. Mená všetkých sú uvedené na pamätnej doske pomníka padlých, ktorý sa obyvatelia obce rozhodli nechať postaviť. Na tento účel sa urobila zbierka. Dňa 29. septembra 1935 bol pomník vysvätený dekanom Záthureckým. V 50. rokoch 20. storočia bol pomník poškodený. V roku 1974 bola vymenená mramorová doska a na novú boli dopísané mená občanov obce, ktorí padli v druhej svetovej vojne. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pomníka je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.malezaluzie.sk/obec/dominanty-pomnik-padlych (12.8.2018)
Bibliografia
www.malezaluzie.skwww.pamiatkynaslovensku.sk