Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Zálužie - zvonica
Lokalita
obec Malé Zálužie, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
V obci Malé Zálužie sa pôvodne nachádzala drevená zvonica, ktorá pri požiari zhorela. V roku 1879 na jej mieste postavili novú. V roku 1922 ju prestavali. Mala tri zvony, tie však boli počas prvej svetovej vojny zrekvírované. [1]
 

Ide o malú vežovitú stavbu na pôdoryse štvorca. Má hladké fasády a obdĺžnikové zvukové otvory so žalúziami. Zakončená je stanovou strechou.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zvonica bola v 90. rokoch 20. storočia zrekonštruovaná a zvony boli elektrifikované. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 2] www.malezaluzie.sk/obec/dominanty-zvonica (12.8.2018)
Bibliografia
www.malezaluzie.skwww.pamiatkynaslovensku.sk