Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
maliarstvo
umelecký druh, ktorého hlavným umeleckým materiálom je farba nanesená na ploche. Je to priestorové umenie a je súčasťou skupiny výtvarných umení. Cieľom maliarstva je obohacovať ľudský vizuálny svet. Sústreďuje sa predovšetkým na ľudské farebné videnie. Pomocou zrakového vnímania preniká do pocitov človeka. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 140.


www.pamiatkynaslovensku.sk