Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Málinec - zvonica
Lokalita
obec Málinec, okres Poltár, Banskobystrický kraj
Bibliografia
www.malinec.skwww.pamiatkynaslovensku.sk