Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malinová - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Czache, Czach
Lokalita
obec Malinová, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka z roku 1803. Postaviť ju dal František Sluha. [1] Jednoduchá stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý českou plackou. Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami. Veža má ihlancovú strechu. [2]
 

Na oltári sa nachádza ľudová plastika Piety z obdobia postavenia kaplnky. [3]
 

Priestor kaplnky bol využívaný na slúženie bohoslužieb v čase úradného uzavretia starého kostola z bezpečnostných dôvodov a počas stavby nového kostola na konci 19. storočia. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1992. [5]
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v západnej časti obce.
Poznámky
[1] Encyklopédia slovenských obcí. Relácia RTVS.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 287.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 287.
[4] www.malinova.sk/historia/itk/9456/.html (7.1.2020)
[5] Encyklopédia slovenských obcí. Relácia RTVS.
Bibliografia
www.malinova.sk
GPS
48.853834, 18.612071
48°51'13.8"N 18°36'43.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk