Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malinovec (Santovka)
Iný názov
Maďarovce
Lokalita
obec Santovka, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria z prvej polovice 19. storočia. Ide o jednopodlažnú blokovú budovu s obdĺžnikovým pôdorysom a dvojtraktovej dispozície. Miestnosti majú rovné stropy. Vstupná fasáda s portikom na štyroch sĺpoch. [1]
Pamiatková ochrana
Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. Bola prispôsobená novým účelom. V rokoch 1956 – 1958 ju opravili pre Domov dôchodcov.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je výborný.
Prístup
Stojí na začiatku obce, v jej južnej časti.
Fotogaléria
Kúria Malinovec  foto © Imrich Kluka 2/2013Kúria Malinovec  foto © Imrich Kluka 2/2013Kúria Malinovec  foto © Imrich Kluka 2/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 287.
GPS
48.148873, 18.778306
48°0 8' 55.94", 18°0 46' 41.90"www.pamiatkynaslovensku.sk