Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malinovec (Santovka) - Kaplnka Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Maďarovce
Lokalita
obec Santovka, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v roku 1741. Opravená bola v roku 1834 a niekoľkokrát v 20. storočí. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a strešnou vežičkou. Interiér je zaklenutý krížovou klenbou a v uzávere lunetou. Fasády s nárožnými pilastrami, lizénovým rámom a okolo bežiacou podstrešnou rímsou. Na čelnej fasáde je trojuholníkový tympanónový štít. V nike štítu je neskorobaroková plastika sv. Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia. [1]
 

Hlavný oltár Panny Márie je barokový z rokov 1680 – 1700, drevený, stĺpový s baldachýnom a postrannými akantovými ušami. Stred oltára tvorí obraz Panny Márie, pôvodne z konca 19. storočia, ktorý však nahradili novým obrazom. Na oltári sú barokové plastiky sv. Kataríny a Barbory z rokov 1680 – 1700. Vedľa oltára je drevený reliéf sv. Rodiny, barokový z konca 17. storočia. Zvon pochádza z roku 1697. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 287.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 287.
GPS
48.148370, 18.777800
48°08'54.1"N 18°46'40.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk