Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malinovo - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Malinovo, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Park obklopuje kaštieľ zo všetkých strán. Podľa mohutných platanov, dubov, agátov, gledíčií a ďalších vzácnych starých drevín s vysokou historickou hodnotou bol založený pravdepodobne začiatkom 19. storočia. [1]
 

Napriek tomu, že veľmi utrpel vo vojnových a povojnových časoch, mnohé stromy boli vyrúbané a rozloha sa zmenšovala, park si zachoval svoj majestát. Na súčasnej rozlohe necelých 5 hektárov je viac ako 200 druhov domácich a cudzokrajných drevín. [2]
 

Spoločensko-historická hodnota parku je v možnosti sledovania vývoja z pravidelnej barokovej záhrady na prírodno-krajinársky park. Dnešná prírodno-krajinárska úprava pochádza zo začiatku 19. storočia. Hodnotné sochárske a kamenné prvky, ktoré boli súčasťou pravidelných záhrad, sa v tom čase prevažne rozbíjali a používali do základov budúcich úpra, k čomu došlo pravdepodobne aj v Malinove. [3]
 

V nadväznosti na výstavbu kaštieľa, teda po roku 1766 bola asi založená pravidelná záhrada, ktorej rozmery nie sú známe. Z nej boli náhodne nájdené v 80. rokoch 20. storočia úlomky sochárskych prác. Zrušenie pravidelnej úpravy a prestavby parku na prírodno-krajinársky sa môže dávať do súvisu s prestavbou kaštieľa v prvej polovici 19. storočia. Tak ako aj dnes bol kaštieľ v čase zakladania parku približne v strede plochy vyčlenenej pre park. Príručná zeleninová a ovocná záhrada, bola severovýchodne od kaštieľa. Priekopa okolo historického sídla, ktorá bola súčasťou pôvodného hradu, zostala zachovaná, bola napĺňaná pravdepodobne zo severovýchodnej strany, z ramena malého Dunaja. Správy o existencii palmového skleníka sa výskumom parku nepotvrdili. [4]
 

Pri zakladaní prírodno-krajinárskeho parku boli ako výstavbové dreviny použité predovšetkým domáce druhy. V menšom množstve to boli ihličnany, z cudzokrajných drevín boli najpočetnejšie platany. Na hlavnej prístupovej ceste k objektu boli vysadené štyri kusy jedle. Juhozápadne od kaštieľa bola väčšia plocha vysadená drienkami. Trávne plochy mali lúčny charakter. [5]
 

V parku nebola žiadna prirodzená ani umelá vodná plocha. Dnešné jazierko južne od kaštieľa bolo vybudované až v súvislosti s existenciou školy. Park sa až do roku 1945 zachoval vo svojej pôvodnej veľkosti. Po roku 1955 bolo z parku zabratých 50 až 60 metrov pozdĺž celej východnej hranice. Celá plocha okolo kaštieľa má prírodno-krajinársku úpravu a po roku 1923 sa údržba zameriavala na praktickú stránku výuky školy. Vstup do parku je na pôvodnom mieste zo severnej strany, terén na celej ploche smerom ku kaštieľu má stúpajúcu tendenciu a je mierne zvlnený. [6]
 

V roku 1983 bolo v parku 2 684 stromov s priemerom nad 10 cm, vyrúbaných bolo 83 a postupne až 1 189 stromov. [7]

Pamiatková ochrana
Nevyhnutná je okamžitá rekonštrukcia kaštieľa a parku.
Súčasný stav a využitie
Dnes je park čiastočne neudržiavaný.
Fotogaléria
Malinovo - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 3/2016Malinovo - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 3/2016Malinovo - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 3/2016Malinovo - Park pri kaštieli foto © Ľuboš Repta 6/2022Malinovo - Park pri kaštieli foto © Jiří Fiedler 10/1978Malinovo - Park pri kaštieli foto © Ľuboš Repta 6/2022Malinovo - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 3/2016Malinovo - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 3/2016Malinovo - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 3/2016Malinovo - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 3/2016Malinovo - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 3/2016Malinovo - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 3/2016Malinovo - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 3/2016Malinovo - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 3/2016Malinovo - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 3/2016Malinovo - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 3/2016Malinovo - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 3/2016Malinovo - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 3/2016
Poznámky
[1 - 2] www.malinovo.sk (8.9.2016)
[3] ZVAROVÁ, Zuzana – JANURA, Tomáš: Kaštieľ a park v Malinove. In: SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2012. s. 107.
[4] ZVAROVÁ, Zuzana – JANURA, Tomáš: Kaštieľ a park v Malinove. In: SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. s. 107 - 108.
[5 - 7] ZVAROVÁ, Zuzana – JANURA, Tomáš: Kaštieľ a park v Malinove. In: SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. s. 108.
Bibliografia
www.malinovo.sk
GPS
48.153544, 17.297382
48°09'12.8"N 17°17'50.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk