Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malužiná - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Malužiná, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1816. Obnovený bol v roku 1871. Ide o jednoloďovú stavbu s presbytériom s rovným uzáverom, bočnými kaplnkami, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Opakuje typ barokovo-klasicistických kostolov s pilastrami členenou hlavnou fasádou. [1]
 

Hlavný oltár tvorí iluzívna maľovaná oltárna architektúra, v strede s obrazom Povýšenia sv. Kríža. Boží hrob je z prvej polovice 19. storočia , s kulisami iluzívnej architektúry. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Malužiná - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Patrik Kunec 5/2013Malužiná - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Patrik Kunec 5/2013Malužiná - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Patrik Kunec 5/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 288 - 289.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 289.
GPS
48.979138, 19.771726
48.979138,19.771726www.pamiatkynaslovensku.sk