Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malý Kiar (Levice)
Iný názov
Kiar, Kýr
Lokalita
obec Levice, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria postavená v prvej polovici 19. storočia. Prefasádovaná bola koncom 19. storočia. Je to jednopodlažná budova s pôdorysom nepravidelného T. Hlavná sedemosová fasáda s ústupkami, v piatej osi je vchod. V nadpraží okien sú polkruhové frontóny. Na bočnej fasáde je pristavaná sýpky. Podjazd je prístupný z priečelia, zaklenutý českou plackou. V miestnostiach sú kláštorní klenby, v priebežnej spojovacej chodbe sú české placky s medziklenbovými pásmi. [1]
 

Kúriu dal postaviť začiatkom 19. storočia gróf Majláth. Jej posledným majiteľom bol Juraj Majláth, ktorého pozemky si prenajímal Karol Razgha. V roku 1923 mu boli pozemky skonfiškované a rozpredané miestnym obyvateľom, ale i obyvateľom susedných obcí. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je zlý. Slúži na bývanie.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 290.
[2] www.levice.sk/maly-kiar.phtml?id3=43747 (7.12.2019)
Bibliografia
www.levice.sk
GPS
48.182819, 18.676254
48°10'58.2"N 18°40'34.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk