Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malý Kiar (Levice) - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Iný názov
Kiar, Kýr
Lokalita
obec Levice, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kamenná klasicistická plastika pochádza z roku 1810. [1] Znázorňuje kanonika vyšehradskej kapituly a generálneho vikára pražského arcibiskupstva Jána Nepomuckého, ktorý je patrónom spovedného tajomstva a patrón pri prírodných pohromách a povodniach. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav sochy je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 290.
[2] www.levice.sk/maly-kiar.phtml?id3=43747 (7.12.2019)
Bibliografia
www.levice.skwww.pamiatkynaslovensku.sk