Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malý Kiarov (Kiarov) - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kiar
Lokalita
obec Kiarov, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
K barokovej prícestnej kaplnke z 18. storočia pristavali začiatkom 19. storočia klasicistickú mohutnú vežu (zvonicu) a celú stavbu koncom 19. storočia prefasádovali. Kaplnka je podkovovitého pôdorysu. Fasáda je hladká, veža zvonice je členená kordónovou rímsou s skosenými nárožnými pilastrami. Zvukové okná majú mierne lomený neogotický oblúk. [1] Veža je krytá ihlancovou strechou.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v interiéri uvádza sochu Piety, ľudovú drevorezbu z 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 42.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 42.
Bibliografia
www.kiarov.sk
GPS
48.110046, 19.429182
48°06'36.2"N 19°25'45.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk