Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malý Lipník - Chrám sv. Kozmu a Damiána
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Lipník
Lokalita
obec Malý Lipník, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1820. Obnovený bol v roku 1889 a 1937. Ide o jednoloďovú sakrálnu stavbu s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Loď je krytá valenou klenbou s lunetami. Fasáda je hladká, na veži je členená zaobleným nárožím a trojitými zvukovými oknami. V strede priečelia je vstupný portál s datovaním 1820 – 1937. [1]
 

Vnútorné zariadenie je novodobé. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 290.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 290.
GPS
49.334133, 20.792652
49°20'02.9"N 20°47'33.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk