Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
marginálie
prípisky, dodatky a komentáre na vonkajších okrajoch stránok kódexov a kníhwww.pamiatkynaslovensku.sk