Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Marhaň - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Marhoňa
Lokalita
obec Marhaň, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1811 – 1821 s použitím starej modlitebne, ku ktorej pristavali novú vežu. Sieňový priestor s polkruhovým uzáverom zaklenutý plytkou konchou a pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy pilastrov. Na západnej strane priestoru je spevácky chór, otvorený dvoma arkádami. Fasáda s podstrešnou rímsou, ktorá pokračuje na štítovom priečelí ako kordónová a tvorí bázu pre štítové krídla a rizalit veže. Nad ňou je termové okno a hranolová časť veže so zvukovými oknami a ihlancovou strechou. [1]
 

Oltár s obrazom Krista na kríži je z roku 1911. Kazateľnica a organ sú klasicistické z čias stavby kostola. Epitaf pastora Mikuláša Cilfenovia je z roku 1602, nápisová tabuľa nemá ozdoby. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na kopci. Nachádza sa vo východnej časti obce. Vedie k nemu ulica, na ktorej stojí kaštieľ.
Fotogaléria
Marhaň - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2013Marhaň - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2013Marhaň - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2013Marhaň - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2013Marhaň - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2013Marhaň - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2013Marhaň - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2013Marhaň - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2013Marhaň - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2013Marhaň - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2013Marhaň - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2013Marhaň - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2013Marhaň - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2013Marhaň - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2013Marhaň - Evanjelický kostol - hrob kňaza foto © Viliam Mazanec 7/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 294.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 294.
Bibliografia
www.obecmarhan.sk
GPS
49.168980, 21.454115
49°010'08.3"N 21°027'14.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk