Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Marianka - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Mariatál
Lokalita
obec Marianka, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Ranobaroková kaplnka, ktorá bola postavená v roku 1691 južne od kostola. Je to centrálna šesťuhlá stavba s kupolou. V uhloch sú stĺpy s akantovými hlavicami, podložené pilastrami. Na rímsach pilierov a pilastrov je nasadená pomerne vysoká kupola. Fasáda je hladká, členená oknami s pásovou šambránou. Vstupný portál má v klenáku letopočet 1691. [1]
 

Interiér kaplnky má barokové štukové kartuše s maľbami zo začiatku 18. storočia. [2] Oltár kaplnky je z roku 1717, ktorý dal postaviť predstavený uhorskej provincie, Ľudovít Karlóczy. Nahradil pôvodný oltár z roku 1703. [3] Nad vchodom z vonkajšej strany múra je baroková málo zachovaná nástenná maľba sv. Anny Samotretej. [4] Nad ňou sa nachádza chronostichon – verš v ktorom sú vyznačené rímske číslice červenou farbou. Ak hodnoty čísel sčítame, výsledkom bude rok, v ktorom bola kaplnka postavená. [5]
 


 

Text chronostikonu:
 

HANC CAPELLAM EREX ERUNT SANCTÆ ANNÆ CLIENTES
 

VOS VOVETE VESTRA VOTA PSALLENTES
 


 

V preklade:
 

„Túto kaplnku postavili ctitelia sv. Anny. Aj Vy tu prichádzajte a spievajúc prednášajte svoje prosby“.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý.
Prístup
Kaplnka sa nachádza v bezprostrednej blízkosti kostola.
Fotogaléria
Marianka - Kaplnka sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Anny foto © Jana Lacková 7/2015Marianka - Kaplnka sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Anny foto © Jana Lacková 7/2015Marianka - Kaplnka sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Anny foto © Hana Farkašová 6/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 295.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 295.
[3] www.tourismbratislava.com (12.10.2015)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 295.
[5] www.tourismbratislava.com (12.10.2015)
Bibliografia
www.marianka.sk
GPS
48.247898, 17.065245
48°014'52.4"N 17°003'54.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk