Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Marianka - Kaplnka sv. Studne
Lokalita
obec Marianka, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená nad „zázračnou studňou“ v roku 1696. Je to centrálna stavba s kupolou. Na stenách sú staršie fresky v štukových kartušiach, ktoré však boli silne premaľované a pochádzajú zo začiatku 18. storočia. Na fasáde nad vstupným portálom sú fresky z roku 1789. [1]
 

Po Bazilike Narodenia Panny Mária je kaplnka druhou najvýznamnejšou stavbou v Marianskom údolí. V kaplnke za oltárom pod ochrannou konštrukciou je studňa, z ktorej čerpaním sa voda vytláča do nádrže vpravo od kaplnky, kde je možný jej odber. Rotundovú kaplnku nad prameňom, kde podľa legendy bola nájdená zázračná soška, dal v roku 1696 za 1000 zlatých postaviť knieža Pavel Eszterházy a krajinský personál, barón Ján Macholányi, ktorý je so svojou rodinou zobrazený na jednej zo stropných malieb. Maľby pochádzajúce zo začiatku 18. storočia tvoria výzdobu stien a klenby kaplnky. Nad oknami a v kupole kaplnky sú v ôsmich umeleckých obrazoch zobrazené udalosti z najstaršej histórie studne. Stavbou kaplnky mariatálske údolie dostalo nový kultový priestor. Kedže aj v kaplnke sa slúžili omše, v roku 1722 bol postavený nový barokový oltár, ktorý nahradil pôvodný oltár. [2] Oltárny obraz Narodenia Panny Márie z roku 1703 bol v roku 1996 ukradnutý. V súčasnosti je na jeho mieste náhrada. [3]
 

V nikách kaplnky sa nachádza osem sôch svätcov, časť z nich od Ľudovíta Godeho z roku 1750. Pred kaplnku boli premiestnené v roku 1877 sochy pustovníkov sv. Antona a sv. Pavla, ktoré boli súčasťou pôvodného barokového oltára z roku 1736 Kostola Narodenia Panny Márie – terajšej Baziliky Minor - pochádzajúce z dielne Juraja Rafaela Donnera jedného z najväčších sochárov baroka. Týmto zásahom boli sochy viac ako sto rokov vystavené nepriaznivým vplyvom počasia a vandalizmu. Preto pred vchod do kaplnky boli 23. 4. 1981 umiestnené kópie týchto sôch, vyrobené v dielňach "Uměleckých řemesel" v Brne. Originály sôch sa stali sa majetkom Slovenskej národnej galérie a po reštaurovaní od decembra 1981 tvoria súčasť expozície pôvodného barokového umenia. [4]
 

Zaujímavosťou je, že jedna z vitráží kaplnky je vyobrazená na poštovej známke v hodnote 0,45 EUR, ktorú vydala Slovenská pošta a.s. v emisnej rade „Veľká noc“ a jej inaugurácia sa uskutočnila 10.marca 2014 v Bazilike Narodenia Panny v Marianke. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Marianka - kaplnka zázračnej studne v pútnickom areáli (č. ÚZPF 457/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2006. Autori: PhDr. I. Štassel, akademický maliar M. Flaugnatti, akademický sochár M. Černák. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky nie je veľmi dobrý.
Fotogaléria
Marianka - Kaplnka sv. Studne foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Studne foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Studne foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Studne foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Studne foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Studne foto © Jana Lacková 7/2015Marianka - Kaplnka sv. Studne foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Studne foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Studne foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Studne foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Studne foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Studne foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Studne foto © Jana Lacková 7/2015Marianka - Kaplnka sv. Studne foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Studne foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Studne foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Studne foto © Jana Lacková 7/2015Marianka - Kaplnka sv. Studne foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Studne foto © Jana Lacková 7/2015Marianka - Kaplnka sv. Studne foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - Kaplnka sv. Studne foto © Hana Farkašová 6/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 295.
[2] www.tourismbratislava.com (18.10.2015)
[3] www.bazilikamarianka.sk (18.10.2015)
[4 - 5] www.tourismbratislava.com (18.10.2015)
[6] www.pamiatky.sk (27.4.2018)
Bibliografia
www.marianka.sk
GPS
48.247470, 17.068980
48°014'50.9"N 17°004'08.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk