Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Marianka - súsošie sv. Jána Nepomuckého
Iný názov
Mariatál
Lokalita
obec Marianka, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokové súsošie z roku 1760, ktorého vyhotovenie sa pripisuje sochárovi M. Vogerlovi, no podľa análov ho zhotovil viedenský sochár Kunz. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí pred Kostolom Narodenia Panny Márie.
Fotogaléria
Marianka - súsošie sv. Jána Nepomuckého foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - súsošie sv. Jána Nepomuckého foto © Jana Lacková 7/2015Marianka - súsošie sv. Jána Nepomuckého foto © Jana Lacková 7/2015Marianka - súsošie sv. Jána Nepomuckého foto © Hana Farkašová 6/2015Marianka - súsošie sv. Jána Nepomuckého foto © Hana Farkašová 6/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 295.
Bibliografia
www.marianka.skwww.pamiatkynaslovensku.sk