Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Markovce - Kostol sv. Petra a Pavla
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Markovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1816. Obnovený a vybavený novou vežou bol v roku 1925. Jednoloďový kostol s polkruhovým uzáverom a predstavanou vežou. V interiéri je zaklenutý plochými pruskými klenbami, ktorých pásy dosadajú na rímsy pilastrov. Hladká fasáda je zakončená podstrešnou rímsou, ktorá obieha aj vežu na spôsob malej striešky. Na západnom priečelí sú nárožia lode a vežového rizalitu šikmo skosené. Veža je delená dvoma horizontálnymi rímsami a krytá cibuľovitou strechou, zakončenou slepou laternou. [1] V roku 1928 veriaci zakúpili tri nové zvony. [2]
 

Vnútorné zariadenie je zo začiatku 20. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 295.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 295.
[3] www.markovce.ocu.sk (9.9.2016)
GPS
48.592719, 21.844780
48°35'33.8"N 21°50'41.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk