Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Markušovce - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Markušovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskorománsky kostol, ktorý sa spomína v roku 1280. Z tejto stavby sa zachovala časť veže i obvodového muriva a západný portál. K pôvodne jednoloďovej stavbe vybudovali v druhej polovici 15. storočia nové široké presbytérium a vzniknutý zdanlivý sieňový priestor zaklenuli sieťovou klenbou. Severnú kaplnku sv. Kozmu a Damiána pribudovali po roku 1486, južnú kaplnku sv. Anny okolo roku 1500. Po požiari kostola v roku 1773 opravili vežu a v roku 1818 celý kostol a múr okolo neho. V roku 1882 sakrálny objekt opäť vyhorel a pri obnove bola veža nadstavaná. [1]
 

Kostol je jednoloďová stavba bez triumfálneho oblúka, s polygonálnym uzáverom presbytéria, severnou sakristiou a po oboch stranách s kaplnkami, ktoré vyvolávajú dojem bočných lodí. Presbytérium a loď majú rovnakú šírku a vytvárajú jednotný priestor, zaklenutý rebrovou sieťovou klenbou. Sakristia je zaklenutá lomenou valenou klenbou, bočné kaplnky krížovou rebrovou klenbou s plastickými svorníkmi, rebrá dosadajú na košovité a figurálne konzoly. V južnej kaplnke je sekundárne zamurovaný pôvodný neskorománsko-ranogotický portál s lomeným ostením a košovitými hlavicami s rastlinným ornamentom, ktorý sa otvára do novšej predstavanej predsiene. Veža je v dolnej časti neskorománska, v roku 1882 neogoticky upravená. Na hladkých fasádach sú oporné piliere. Okolo kostola je obranný múr s dvoma vstupnými murovanými bránami a novodobou kryptou Mariássyovcov. [2]
 

Hlavný oltár je barokový z roku 1731, v interkolumniách oltárnej architektúry sú sochy sv. Jána Krstiteľa aJána Nepomuckého. Uprostred je obraz sv. Michala archanjela. Bočné oltáre sú pseudogotické z konca 19. storočia. Kazateľnica je rokoková z druhej polovice 18. storočia s podkasaným parapetom členeným pilastrami, ružicami a vo výplniach s rokajovými kartušami, na baldachýne je záverečná socha anjelika s krížom. Práca toho istého rezbára, od ktorého je hlavný oltár. Krstiteľnica je kamenná ranorenesančná z prvej polovice 16. storočia. Patronátna lavica je trojsedadlová rokoková z druhej polovice 18. storočia. Patronátna lavica dvojsedadlová luisézna z konca 18. storočia. Biskupské kreslo s baldachýnom je rokokové z druhej polovice 18. storočia. Organ je z roku 1897. V kostole sú umiestnené náhrobné kamene Mariássyovcov, renesančné z rokov 1516, 1564, 1597, 1608 a 1645, všetky z červeného mramoru, s postavou zosnulého a s erbami vo vysokom reliéfe. Voľný obraz Narodenia je zo začiatku 19. storočia, v empírovom ráme. Kalich je neskorobarokový z roku 1726, opravený bol v roku 1880. Druhý kalich je rokokový z roku 1769 od J. Szilassyho. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v západnej časti obce. Nachádza sa na kopci v blízkosti hradu.
Fotogaléria
Markušovce - Kostol sv. Michala Archanjela a hrad  foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Kostol sv. Michala Archanjela foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Hana Farkašová 10/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 297 - 298.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 298.
Bibliografia
www.markusovce.sk
GPS
48.915659, 20.620750
48.915659,20.62075www.pamiatkynaslovensku.sk