Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Markušovce - Mariássyovský kaštieľ
Iný názov
Dolný kaštieľ
Lokalita
obec Markušovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ z roku 1643, s rokokovou úpravou [1] z obdobia rokov 1770 – 1775. Kaštieľ je dvojpodlažná bloková dvojtraktová stavba s obdĺžnym pôdorysom s nárožnými okrúhlymi baštami a predstavaným vežovitým rizalitom vjazdu. [2] Zachovala sa pôvodná dispozícia objektu. [3] Rokokovo upravená fasáda je členená bohatými štukami hlavíc pilastrov a lizén, okná na poschodí majú rokajové a volútové štukované frontóny. Fasáda je zakončená hmotnou atikou. V strede strechy je nadstavaná rokoková veža. Jednotlivé miestnosti na prízemi sú prístupné z ústredného vestibulu. Z vestibulu vedie schodište na prvé poschodie. Miestnosti sú zaklenuté valenými klenbami s lunetami a kláštornými klenbami so štukovými dekoráciami. [4]
 

Po stranách kaštieľa sú situované dvojpodlažné hospodárske budovy, obdĺžne s valbovými strechami, ktoré mali maľovanú iluzívnu pilastrovú fasádu. Kaštieľ bol (čiastočne aj je) obklopený francúzskym parkom, na ktorého najvyššej (tretej) zadnej terase postavili v roku 1778 letohrádok nazývaný Dardanely. [5]
 

Kaštieľ v Markušovciach dal v renesančnom slohu postaviť František Mariássy. Priestory kaštieľa a budov, ktoré v období renesancie dotvorili jeho najbližšie prostredie, sa využívali aj ako humanistická škola, ktorú v roku 1567 založil Pavol Mariássy. Do vybudovania kaštieľa sídlila škola na hrade. Existovala až do roku 1673. Škola sa zameriavala na výučbu jazykov vrátane slovenčiny a na reálne predmety. Medzi jej prednášateľov patrili Česi, početná skupina kňazov na čele so Z. Cedarom a M. Molitorom. Predpokladá sa, že sa tu na svojej ceste do Bieleho Potoka zastavil aj Ján Amos Komenský. [6]
 

Kaštieľ ako opevnené sídlo slúžil sto rokov. V roku 1745 dokončili nové objekty v areáli kaštieľa a upravili dve priestranné a rozľahlé hospodárske budovy, situované po stranách kaštieľa. Potom prikročili k obnove samotného kaštieľa so snahou zmeniť jeho výzor na módne rokokové sídlo. Rokoková prestavba z rokov 1770 – 1775 prebiehala za Wolfganga Farkaša Máriássyho. [7]
 

Ide o jeden z najkrajších kaštieľov na Slovensku!

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Po vystriedaní majiteľky po prvej svetovej vojne kaštieľ prestali používať, preto výrazne spustol. Po druhej svetovej vojne ho komunisti vyhlásili za štátny kultúrny majetok. Potreboval súrne opravu, sprístupnenie pre verejnosť sa tak muselo odložiť až do skončenia rekonštrukcie, ktorá prebehla v 50. rokoch 20. storočia. [8]
 

Kaštieľ vtedy dostal novú lepenkovú strechu a na ňu plechovú. Ozdobné chrliče vody, vložené do bočných atík, boli vyčistené a opravené. Kamenári opravili zachované renesančné rímsy nad oknami prízemia ako aj ich ostenia. Okenné rámy a okenice boli opravené, prípadne nahradené novými a nanovo natreté, podobne opravili dvere. Fasáda dostala svetlozelený náter a štukové rokokové ozdoby biely. Zachované renesančné kamenné krby a portály očistili a konzervovali. Opravili znečistenú a poškodenú renesančnú štukovú výzdobu stropov na prízemí. Zreštaurovali nábytok, ktorý sa zachoval v izbách na prízemí. Starú zničenú drevenú dlážku nahradili parketami jednoduchých vzorov. Schodište dostalo nové obloženie z červeného smreka, rokokové zábradlie bolo po očistení a konzervovaní vrátené na svoje pôvodné miesto. [9]
 

Po druhej rozsiahlej, dlhotrvajúcej a veľkorysej rekonštrukcii v rokoch 1983 - 1994 sa v kaštieli sprístupnila nová Expozícia historického nábytku. [10]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Nachádza sa v ňom múzeum.
 

Ťažiskom muzeálnej expozície je nábytkový fond, pochádzajúci z kaštieľa v Hodkovciach (patril rodine Csáky) a markušovského kaštieľa. Cieľom expozície je poukázať na vývoj a typové zastúpenie nábytkového umenia a interiérových doplnkov, chronologicky usporiadaných od 17. storočia až po začiatok 20. storočia. Staršie obdobie, ktoré predstavujú sólo kusy z obdobia klasicizmu, empíru a biedermeieru, je inštalované na poschodí. [11]
 

Mladšie obdobie, ktoré predstavujú historizmy (pseudoštýly) je zastúpené na prízemí. Svoje miesto má tu aj secesia. Historický nábytok je doplnený ukážkami umeleckej histórie, remesiel a predmetov úžitkového umenia. Zaujímavé sú zbierky skla, porcelánu, ukážky dobového odievania, súbor zrkadiel, hodín, historických zbraní, ako aj ucelené zostavy - Csákyovská zasadacia sieň z roku 1884 s rodokmeňom, poľovnícky salónik z roku 1875 a podobne. Osobitnou kapitolou je obrazový fond inštalovaný ako doplnkový materiál formou exponátov alebo cyklov. Sú tu zastúpené diela významných maliarov ako J. Rombauer, J. Czauczik, J.J. Stunder a ich portrétna tvorba. Zaujímavé sú cykly tzv. Alegórie zmyslov z 18. storočia, cyklus obrazov s poľovníckou tematikou z 18. storočia a ďalšie. [12]

Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ (stav pred rekonštrukciou, koniec 80. rokov 20. storočia) foto © Viliam Mazanec Markušovce - Mariássyovský kaštieľ (stav pred rekonštrukciou, koniec 80. rokov 20. storočia) foto © Viliam Mazanec Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ (stav pred rekonštrukciou, koniec 80. rokov 20. storočia) foto © Viliam Mazanec Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ  foto © Viliam Mazanec Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ (stav pred rekonštrukciou, koniec 80. rokov 20. storočia) foto © Viliam Mazanec Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ (stav pred rekonštrukciou, koniec 80. rokov 20. storočia) foto © Viliam Mazanec Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ (stav pred rekonštrukciou, koniec 80. rokov 20. storočia) foto © Viliam Mazanec Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ (stav pred rekonštrukciou, koniec 80. rokov 20. storočia) foto © Viliam Mazanec Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ (hospodárska budova) foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ (hospodárska budova) foto © Viliam Mazanec Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ (hospodárska budova) foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ (stav pred rekonštrukciou, koniec 80. rokov 20. storočia) foto © Viliam MazanecMarkušovce - Mariássyovský kaštieľ (stav pred rekonštrukciou, koniec 80. rokov 20. storočia) foto © Viliam Mazanec Markušovce - Mariássyovský kaštieľ (stav pred rekonštrukciou, koniec 80. rokov 20. storočia) foto © Viliam Mazanec Markušovce - Mariássyovský kaštieľ (hospodárska budova) foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ (hospodárska budova) foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ (hospodárska budova - stav pred rekonštrukciou, koniec 80. rokov 20. storočia) foto © Viliam Mazanec Markušovce - Mariássyovský kaštieľ (hospodárska budova) foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ (hospodárska budova) foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ (hospodárska budova) foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Mariássyovský kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2010
Poznámky
[1] Pri úprave pracoval tesár J.J. Schödl z Levoče, staviteľ T. Lieb zo Solivaru, kamenár M. Mráz z Levoče, štukátor J. Feeg z Kežmarku, zámočník M. Stubner zo Spišskej Novej Vsi a stolár J. Reitsammer.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 297.
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 138.
[4 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 297.
[6] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 138 - 139.
[7] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 139.
[8 - 9] CIDLINSKÁ, Alžbeta: Štátny kaštieľ v Markušovciach opravený. In: Pamiatky a múzeá, ročník VI, 1957, č. 4, s. 192.
[10 - 12] www.kastielmarkusovce.eu (12.8.2013)
Bibliografia
CIDLINSKÁ, Alžbeta: Štátny kaštieľ v Markušovciach opravený. In: Pamiatky a múzeá, ročník VI, 1957, č. 4, s. 192.
KICZKOVÁ, Bernadeta - KREMPASKÁ, Zuzana - ŠTEVÍK, Miroslav: Kaštieľ v Markušovciach. In: Múzeum, LXII, 2016, č. 2, s. 14 - 18.
KICZKOVÁ, Bernadeta - KREMPASKÁ, Zuzana - RÁČAY, Martin: Areál dolného kaštieľa rodu Mariáši v Markušovciach. In: Pamiatky a múzeá, 2022, č. 1, s. 30 - 35.
MÁRIÁSSY, Péter: Máriássy...tisícročná história rodu pokračuje... Košice: Máriássy, 2006. 60 s.
www.markusovce.sk
GPS
48.915548, 20.624007
48°54'56.0"N 20°37'26.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk