Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Markušovce - Prícestná kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Markušovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v roku 1752. [1] Malý sakrálny objekt na štvorcovom pôdoryse s rovným oltárnym uzáverom. Fasády sú členené nárožnými pilastrami. Vstup takmer v celej šírke priečelia je polkruhovo zakončený. Kaplnka má zvonovitú strechu s laternou.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 298.
Bibliografia
www.markusovce.sk
GPS
48.914693, 20.627972
48°54'52.9"N 20°37'40.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk