Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Martin nad Žitavou - zvonica
Lokalita
obec Martin nad Žitavou, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Novobaroková murovaná zvonica z konca 19. storočia (1890). [1] Je to nízka masívna hranolová stavba na pôdoryse štvorca krytá stanovou strechou. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Zvony pochádza z konca 19. storočia. [2] Zvukové otvory sú polkruhovo ukončené.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zvonica je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 1546/2. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce. Je situovaná pri kostole a na okraji cintorína.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 222. www.pamiatky.sk (20.8.2023)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 222.
[3] www.pamiatky.sk (20.8.2023)
GPS
48.396281, 18.348041
48°23'46.6"N 18°20'53.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk