Cintoríny civilné   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Martin - Národný cintorín
Iný názov
Turčiansky Svätý Martin
Lokalita
obec Martin, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Národný cintorín v Martine má výnimočné postavenie medzi pamiatkami z národnej histórie Slovákov. [1]
 

Martin – v minulosti chudobné a skromné mestečko – malo odvahu stať si na čelo národného boja Slovákov za slobodu tým, že prijalo do svojho lona prvý a jediný kultúrny spolok Slovákov v bývalom Rakúsko - Uhorsku – Maticu slovenskú. [2]
 

Prijali ju rozhľadení ľudia, ktorí tu žili a do rozkvetu ju vypestovala celá slovenská kultúrna a politická reprezentácia, ktorá sa v matičnom období prisťahovala do Martina. [3]
 

Na Národnom cintoríne ležia staré martinské rodiny, ktoré obetovali svoje finančné prostriedky a prácu svojich rúk zadarmo, aby postavili prvú budovu Matice slovenskej, hrávali divadlá, spievali v Slovenskom spevokole, finančne podporovali slovenskú tlač a Augustové slávnosti. Takto tvorili kultúrne zázemie ľuďom, významným Slovákom, ktorí predstavovali vtedajšiu špičku kultúrnych snažení na Slovensku. [4]
 

Pre tieto okolnosti bol Národný cintorín na návrh Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave uznesením SNR zo dňa 21.11.1967 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku aj so súčasným určením ako pietnym miestom na pochovanie zomrelých národných kultúrnych dejateľov a osobností kultúrno-spoločenského života. [5]
 


 

(Zo štatútu Národného cintorína v Martine)
 


 

Národný cintorín obsahuje súbor hrobov a náhrobkov významných národných dejateľov, a to Svetozára Hurbana Vajanského, Janka Jesenského, Martina Kukučína, Andreja Kmeťa, Jozefa Škultétyho, Janka Kalinčiaka, Vladimíra Roya, Karola Kuzmányho, Eleny Maróthy Šoltésovej, Janka Francisciho, Viliama Paulinyho-Tótha, Františka Hečku, Mikuláša Štefana Ferienčíka, Matúša Dullu, Jána Melička, Štefana Krčméryho, Hany Meličkovej a iných. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

1975 – uskutočnila sa priebežná úprava a údržba celého areálu
 

1979 – postavili nové sociálne zariadenie, nové oplotenie a osadenie brán. Cintorín je v tom období v správe Matice slovenskej. [7]

Fotogaléria
Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Národný cintorín foto © Viliam Mazanec 9/2023
Poznámky
[1 - 5] HALAŠA, Pavol – BUKOVSKÁ, Želmíra: Sprievodca po Národnom cintoríne. Martin: Matica slovenská, 1981. s. 10.
[6 - 7] PUŠKÁROVÁ, Blanka: Starostlivosť o národné kultúrne pamiatky. (Bilancia prác ústavu pri ochrane a obnove našich najvýznamnejších pamiatok) In: JUBILEJNÝ ZBORNÍK. 30 rokov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Bratislava: OBZOR, 1981. s. 105.
Bibliografia
DANGL, Vojtech: Martinský cintorín. In: Vlastivedný časopis, XVII, 1968, č. 1, s. 37 – 38.
ĎURIŠKA, Zdenko: Národný cintorín v Martine. Pomníky a osobnosti. Martin: Matica slovenská, 2007. 332 s. ISBN 978-80-7090-800-6
HALAŠA, Pavol – BUKOVSKÁ, Želmíra: Sprievodca po Národnom cintoríne. Martin: Matica slovenská, 1981. 244 s.
REŤKOVSKÁ, Adriana: Národný cintorín v Martine a jeho prebiehajúca obnova. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 25. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2015. s. 32 - 37.
REŤKOVSKÁ, Adriana: Náhrobky Pavla Mudroňa a Andreja Halašu na Národnom cintoríne v Martine. In: Pamiatky a múzeá, 2020, č. 1, s. 46 - 51.
www.narodnycintorin.com
www.martin.sk
GPS
49.060925, 18.924523
49°003'39.3"N 18°055'28.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk