Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Martin - Vila dr. Jána Kohúta
Iný názov
Kohútova vila
Lokalita
obec Martin, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Secesná vila bola postavená v roku 1908 podľa projektu Milana Michala Harminca. [1]
 

Po znárodnení v 50. rokoch 20. storočia v nej do roku 1968 sídlil Oblastný ústav geodézie a kartografie Žilina, potom našli v budove svoje miesto detské jasle. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V rokoch 2016 - 2017 prešla vila rekonštrukciou exteriéru. [3]
 

Objekt je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 591/1. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav objektu je veľmi dobrý. V interiéri pamiatky sídli detské sanatórium. Interiér pamiatky nie je verejnosti prístupný. Návštevníkom sa ponúka len prehliadka exteriéru. Budova je vo vlastníctve mesta Martin. [5]
Prístup
Stojí v centre mesta. Štefánikova 68.
Fotogaléria
Martin - Vila dr. Jána Kohúta foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Vila dr. Jána Kohúta foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Vila dr. Jána Kohúta foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Vila dr. Jána Kohúta foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Vila dr. Jána Kohúta foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Vila dr. Jána Kohúta foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Vila dr. Jána Kohúta foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Vila dr. Jána Kohúta foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Vila dr. Jána Kohúta foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Vila dr. Jána Kohúta foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Vila dr. Jána Kohúta foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Vila dr. Jána Kohúta foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Vila dr. Jána Kohúta foto © Viliam Mazanec 9/2023Martin - Vila dr. Jána Kohúta foto © Viliam Mazanec 9/2023
Poznámky
[1 - 3] ŠTANCĽOVÁ, Aneta: Kohútova vila. 17.2.2022 ttps://www.martin.sk/kulturne-pamiatky/ms-85494/p1=85494#cat=Pamiatka&filter=b-isDestination-1,r-fullyTranslatedLangus-,r-onlyOpened-,r-openState-,sb-sortedBy-0&ipd=66252397&zc=11,18.98026,48.99238 (26.4.2024)
[4] www.pamiatky.sk (26.4.2024)
[5] ŠTANCĽOVÁ, Aneta: Kohútova vila. 17.2.2022 ttps://www.martin.sk/kulturne-pamiatky/ms-85494/p1=85494#cat=Pamiatka&filter=b-isDestination-1,r-fullyTranslatedLangus-,r-onlyOpened-,r-openState-,sb-sortedBy-0&ipd=66252397&zc=11,18.98026,48.99238 (26.4.2024)
Bibliografia
www.martin.sk
GPS
49.067361, 18.923528
49°04'02.5"N 18°55'24.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk