Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Martovce - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Martoš
Lokalita
obec Martovce, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1732. Prestavali a rozšírili ho v rokoch 1898 – 1899 v neskoroklasicistickom slohu. Je to sieňová stavba s rovným stropom. Fasáda je členená lizénovým rámom. [1]
 

Vnútorné zariadenie, kazateľnica, lavice a protestantský chór na stĺpoch z liateho železa, je neskoroklasicistické, z čias rozšírenia sakrálnej stavby. [2]
 

O stavbe prvého katolíckeho kostola či kaplnky v obci písomné údaje nie sú. V pamäti obyvateľstva zostala informácia o tom, že pôvodný kostol stál v blízkosti dnešného obecného úradu. Túto hypotézu potvrdzujú aj zvyšky jeho základov nájdené počas rôznych archeologických vykopávok. [3]
 

Rozšírenie reformácie, podľa údajov na farskom úrade kalvínskej cirkvi v Komárne, pripadá na obdobie okolo roku 1560. Väčší kalvínsky kostol postavili v roku 1732 sčasti na základoch staršieho kostola. [4]
 

Zvon v kostole umiestnili až v roku 1762. V jeseni v roku 1859 kostol aj s vežou zničil požiar a neušetril ani zvony. V roku 1898 sa pod vedením duchovného pastiera Lajosa Puskása v obci postavil nový kalvínsky kostol, z väčšej časti bol stavaný na starých základoch, ale veža a časť kostola dostali nový základ. Vtedy boli do kostola umiestnené aj zvony, z ktorých najväčší v čase prvej svetovej vojny roztavili na vojnové účely. Jeho miesto je dodnes prázdne. Na vysviacke kostola 29. januára 1899 bol prítomný biskup Gábor Antal a okrem viacerých významných hostí aj Árpád Feszty, ktorý bol jeho dobrým priateľom. [5]
 

Chóry sú umiestnené v priestore kostola na konci z obidvoch strán, v strede je kazateľnica. Veža bola pristavaná k fasáde kostola, je štvorhranná, trikrát členená kordónovou rímsou, vrchol veže je v novobarokovom štýle s cibuľovitou strechou. [6]
 

Cirkevná obec kalvínov v Martovciach vlastní viac predmetov muzeálnej hodnoty, ktoré používajú pri cirkevných obradoch (večera Pána). neskorogotický 22 cm vysoký pozlátený strieborný kalich zo 16. storočia,
 

- v neskorobarokovom štýle vyrobený 24 cm vysoký pozlátený strieborný kalich z roku 1771,
 

- v barokovom štýle vyrobený 32 cm vysoký cínový krčah s pokrievkou z roku 1732,
 

- v barokovom štýle vyrobený 22 cm vysoký cínový krčah s pokrievkou z roku 1739
 

- v barokovom štýle vyrobený 24 cm vysoký cínový krčah bez pokrievky z roku 1766. [7]
 

Podľa záznamov kalvínskeho farského úradu v Martovciach bol János Újvári duchovným pastierom obce od roku 1650 štyri roky. Záznamy z predošlých rokov o kalvínskych duchovných v obci nie sú. Od roku 1960 39 rokov bol kalvínskym kňazom Ernö Mórocz. Dva roky tu bol kaplánom Jenö Mikó, neskôr bol aj arcibiskupom. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 303.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 303.
[3 - 8] www.martovce.sk (9.9.2016)
Bibliografia
www.martovce.sk
GPS
47.855821, 18.126624
47°51'21.0"N 18°07'35.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk