Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Marunovia (Terchová) - zvonica
Lokalita
obec Terchová, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Malá drevená zvonica bola postavená v polovici 19. storočia. Má štvorcový pôdorys a hranolovitý tvar ukončený stanovou strechou s latinským krížom. Rámová konštrukcia objektu je pokrytá doskovým obkladom s dreveným šindľom. Prízemie od poschodia oddeľuje pultová strieška pripomínajúca podlomenicu tradičných ľudových zrubových domov severného Slovenska. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na kopci nad osadou.
Poznámky
[1] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 166.
Bibliografia
www.terchova.skwww.pamiatkynaslovensku.sk