Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Maškovce - Chrám sv. Petra a Pavla
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Maškovce, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1768. Opravili ho v roku 1882. Rozšírený novou sakristiou bol v roku 1892, novú strechu získal v roku 1922 a interiér upravili v roku 1928. Jednoloďový kostol s polygonálnym oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Presbytérium je kryté konchou, loď má rovný strop. Fasády sú hladké a členené polkruhovo zakončenými oknami. Na hlavnom priečelí je baroková nika s prehýbaným frontónom. Letopočet nad rímsou sa vzťahuje na opravu kostola. [1] Spodná časť veže má skosené nárožné hrany a rovnako aj loď.
 

Nad baldachýnom hlavného oltára je olejomaľba od M. Jordana z roku 1934. Pred oltárom je ikonostas, barokovo-klasicistický, historizujúci. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 303.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 303.
GPS
49.013503, 21.996591
49°00'48.6"N 21°59'47.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk