Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mást (Stupava) - Kostol sv. Šebastiána
Lokalita
obec Stupava, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1701. Rozšírený a upravovaný bol v roku 1749. Posledná väčšia úprava sa uskutočnila v roku 1907. [1]
 

Kostol je jednoloďový sakrálny priestor s rovným uzáverom presbytéria, zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Na západnej strane je dvojposchodová organová empora. Fasáda je členená nárožnými lizénami. Po stranách portálu sú niky s plastikami svätcov - sv. Šebastiána a sv. Rócha. Do štítového priečelia je vstavaná elegantná veža krytá ihlancom. [2]
 

Hlavný oltár najsvätejšej Trojice je barokový z prvej polovice 18. storočia, so stĺpovou architektúrou a nadstavcom. Pravý bočný oltár je neobarokový s použitím barokových súčiastok. Ľavý bočný oltár je barokový zo začiatku 18. storočia, so stĺpovou architektúrou a nadstavcom. V nadstavci je obraz sv. Žofie. [3]
 

Za kostolom sa nachádza nie veľmi rozľahlý cintorín. Pred sakrálnym objektom stojí niekoľko voľne umiestnených plastík a pomník hrdinom padlých v prvej svetovej vojne.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Mást je mestská časť Stupavy. Kostol sa nachádza sa na južnej strane Stupavy, pri výjazdovej ceste smerom do Bratislavy. Stojí na vyvýšenom mieste nad cestou.
Fotogaléria
Mást (Stupava) - Kostol sv. Šebastiána foto © Jiří Fiedler 11/1982Mást (Stupava) - Kostol sv. Šebastiána foto © https://sk.wikipedia.org 6/2005Mást (Stupava) - Kostol sv. Šebastiána foto © Ľuboš Repta 8/2015Mást (Stupava) - Kostol sv. Šebastiána foto © Ľuboš Repta 8/2015Mást (Stupava) - Kostol sv. Šebastiána foto © Ľuboš Repta 8/2015Mást (Stupava) - Kostol sv. Šebastiána foto © Ľuboš Repta 8/2015Mást (Stupava) - Kostol sv. Šebastiána foto © Ľuboš Repta 8/2015Mást (Stupava) - Kostol sv. Šebastiána foto © Ľuboš Repta 8/2015Mást (Stupava) - Kostol sv. Šebastiána foto © https://sk.wikipedia.org 3/2007Mást (Stupava) - Kostol sv. Šebastiána foto © Ľuboš Repta 8/2015Mást (Stupava) - Kostol sv. Šebastiána foto © Ľuboš Repta 8/2015Mást (Stupava) - Kostol sv. Šebastiána foto © Ľuboš Repta 8/2015
Poznámky
[1 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 214.
Bibliografia
www.stupava.sk
GPS
48.265655, 17.030762
48°015'56.4"N 17°001'50.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk