Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Poprad, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne klasicistický sakrálny objekt typu tolerančných kostolov bez veže, postavený v roku 1785, s neskoršími úpravami. Je to sieňová stavba v interiéri zaklenutá českými plackami, ktoré dosadajú na rímsy pilastrami členených pilierov. Za oltárom je chór s dreveným barokovým kazetovým parapetom zo začiatku 18. storočia. [1]
 

Oltár je neskorobarokový z konca 18. storočia so stĺpovou architektúrou, zakončenou vykrojeným nadstavcovým štítom, na ktorom je oválny obraz. Kazateľnica je rokoková z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola nie je veľmi dobrý.
Fotogaléria
Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 304.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 304.
Bibliografia
www.poprad.sk
GPS
49.080976, 20.324509
49°04'51.5"N 20°19'28.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk