Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Matejovce (Poprad) - Mariánsky stĺp
Lokalita
obec Poprad, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový mariánsky stĺp so sochou Panny Márie Immaculaty v Poprade–Matejovciach patrí do skupiny mariánskych stĺpov, jednotne zhotovených a postavených v 13 spišských mestách a obciach v rokoch 1724 - 1730, v prípade stĺpa v Matejovciach je na podstavci čitateľné datovanie vzniku 1728. [1]
 

Spomínané mariánske votívne stĺpy, vyjadrujúce myšlienku Nepoškvrneného počatia Panny Márie, boli vystavané v spišských mestách, mestečkách a obciach, ktoré sa dostali v roku 1412 do zálohu poľskému kráľovi a ktoré boli v tomto zálohu až do roku 1772, kedy boli navrátené Uhorsku. [2]
 

Osoba Panny Márie a idea jej Nepoškvrneného počatia bola v tej dobe v našich podmienkach najpopulárnejším a najfrekventovanejším symbolom rekatolizácie. [3]
 

Pôvod všetkých uvedených mariánskych stĺpov je rovnaký. Boli vytvorené v jednej časovej i umelecko-názorovej vrstve. Ich pôvod je najpravdepodobnejšie v jednej zo spišských kameňosochárskych dielní, ktorých tu v tom čase pôsobilo viacero. Všetky mariánske stĺpy boli evidentne vytvorené v rovnakej polohe umeleckého názoru, postaveného na bohatých tradíciách spišskej plastiky, ktoré sa tu spájajú s poľskými vplyvmi a tiež s vplyvmi pomerne silného košického sochárskeho okruhu. [4]
 

Stĺp v Matejovciach sa radí k jednoducho riešeným stĺpom, architektonicky a kompozične strohých. Charakterizuje ho pomerná štíhlosť a vertikalita, jednoduchosť formy aj tvaru, prevaha priamych línií a minimum dekoratívnosti. Na plochách podstavca sú rytou líniou ohraničené kazetové obdĺžnikové plochy s oblúčkovo vykrojenými rohmi, určené pre nápisy. Na dvoch stranách podstavca sa zachovali nápisy, jeden udáva vznik, ďalšie opravy diela (FUNDATA AD 1728, RENOVATA AD 1912, 1971, 2018). Jediným výraznejšie dekoratívnym prvkom stĺpa je bohato dekoratívna hlavica s nárožnými volutami, štvorboká, s vykrojenými stranami, zdobená akantovými listami a medzi volútami na každej strane granátovým jablkom. [5]
 

Vlastná socha Immaculaty je vcelku priemernou dielenskou prácou. Náznak dynamiky dáva soche mierne rozviata drapéria plášťa po oboch bokoch postavy. Jednoducho je formovaná hlava jej tvárová aj vlasová časť. Hlava je naklonená mierne doľava. Črty tváre i dobový účes s vlasmi čiastočne zopnutými do uzla a čiastočne spustenými na chrbát sú vytvorené úplne zhodne ako v Poprade, Strážach, Veľkej či Spišskej Sobote. Ľavú ruku má Mária priloženú k hrudi, akoby na srdci, pravú ruku má zľahka spustenú nadol v odovzdanom geste. [6]
 

Ikonograficky je Immaculata príkladom klasického kanonizovaného typu. Mladá žena bez dieťaťa, vznešená a nedotknuteľná, korunovaná hviezdičkovou aureolou, symbolizujúcou jej nepoškvrnené počatie. V súlade s ikonografickými pravidlami stojí Nepoškvrnená Panna Mária na zemeguli, okolo ktorej sa ovíja had. Had ako symbol zla a pokušenia. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Je v dnešných časoch veľkou vzácnosťou, že sa mestu Poprad podarilo zafinancovať úplné zreštaurovanie, čiže zhotovenie vernej kópie Immaculaty v Matejovciach, obdobne ako v Spišskej Sobote. Keďže v Poprade sa týchto mariánskych stĺpov nachádza až päť (na území bývalých samostatných mestečiek, dnes súčastí mesta Poprad), oproti iným spišským mestám, je to o to náročnejšie. [8]
 

Poďakovanie patrí v prvom rade akademickému sochárovi Štefanovi Kovaľovi a jeho pracovníkom firmy Pegas B.E.K.D., ktorí obnovu realizovali, Ministerstvu kultúry za finančné prispenie, Mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta Poprad, vedeniu Tatranskej galérie v Poprade. [9]
 

Slávnostné požehnanie Immaculaty, ktoré sa uskutočnilo 23.9.2018 bolo krásnym gestom dnešnej generácie pre zachovanie kultúrneho dedičstva generácii nasledujúcej. [10]

Fotogaléria
Matejovce (Poprad) - Mariánsky stĺp foto © Patrik Kunec 6/2016Matejovce (Poprad) - námestie bez stĺpa (v pozadí evanjelický kostol) foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - námestie bez stĺpa  (v pozadí evanjelický kostol) foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - stĺp bol odstránený a neskôr bola inštalovaná už iba kópia foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - stĺp bol odstránený a neskôr bola inštalovaná už iba kópia foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1 - 10] ONDRUŠEKOVÁ, Anna: Požehnanie Mariánskeho stĺpa – Immaculaty v Matejovciach.
Bibliografia
www.poprad.sk
GPS
49.081050, 20.323710
49°04'51.8"N 20°19'25.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk