Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Matejovce (Poprad) - zvonica
Lokalita
obec Poprad, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančná zvonica zo 17. storočia v Matejovciach je štvorpodlažná stavba, napojená západnou stranou na ohradný múr kostola. Veža má štvorcový pôdorys a nemá zachovanú pre spišské zvonice typickú atiku. Na jej mieste sa dnes týčia trojuholníkové štíty. Jedinou súčasnou exteriérovou výzdobou zvonice ostal iba oblúčikový vlys na kamenných konzolkách po obvode spodnej časti tretieho podlažia. Rovnakú výzdobu majú zvonice vo Vrbove, Kežmarku a v Spišskej Sobote. Samostatne prístupné nízke prízemie s valenou klenbou a podlahou z udupanej zeminy má kamenný portál s rovným prekladom na južnej strane a oproti nemu úzke štrbinové okienko. Druhé a tretie podlažie s drevenými stropmi už majú malé zamrežované štvorcové okienka s kamennými osteniami. Na podlažia sa vstupuje zo strany kostola. Zvláštnosťou matejovskej zvonice je vsunutie dvoch samostatných podlaží medzi prízemie a najvyššie podlažie so zvonmi. Obidve sú veľmi nízke, sú prepojené dreveným schodiskom. Každé má svoje okienko, ktoré už nie je štrbinové. Zámerom úpravy bolo vytvoriť čo najviac priestoru na skladovanie. Všetky podlažia majú rozotierané omietky bez povrchovej úpravy. [1]
 

Na najvyššie podlažie so zvonmi vedie úzke schodisko v hrúbke múra. Je osvetlené malým, z exteriéru takmer nebadateľným okienkom. Zvonica má ako jediná na všetkých štyroch stranách len bifóriá s kamennými osteniami a rímsami, ktoré sú zdobené diamantovým vzorom. Zvonová stolica je nová, oceľová, s troma zvonmi. Jeden menší, zasvätený Panne Márii pochádza z roku 1981, ďalšie dva nie sú datované. [2]
 

Datovanie zvonice nie je jednoznačné. Najneskôr ju postavili v polovici 17. storočia. Matejovská zvonica je niektorými prvkami príbuzná popradskej, aj keď tá vznikla koncom 16. storočia, prešla v roku 1663 prestavbou. Obidve majú schodiská v hrúbke muriva a najvyššie podlažie malo klenbu, po ktorej sa v oboch zvoniciach zachovali odtlačky. Prestavbu zvonice v Matejovciach, ktorej rozsah nie je známy, dokladá kamenná tabuľa v tvare štvorlístka na severnej strane pod oblúčikovým vlysom s textom: Im JahrSchrift 1728 d13 Juli. Ďalšia obnova RENOVTUM 1885 je označená v severnom štíte. Na začiatku 19. storočia dostala veža klasicistickú úpravu a vtedy bola nahradená jej atiková výzdoba trojuholníkovým nadstavcom. Staršie fotografie dokazujú, že zvonica mala do poslednej rekonštrukcie v roku 1993 štukovú výzdobu zo začiatku 19. storočia. Kanonická vizitácia z roku 1832 uvádza, že zvonica je zdobená, postavená (opravená) v roku 1728 nákladmi cirkvi a v roku 1820 opravená z mestskej pokladnice. Spodnú úroveň zdobilo nárožné kvádrovanie, v hornej časti nárožné dvojice lizén a pod korunnou rímsou ornament pretínajúcich sa oblúčikov. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Veľká obnova veže prebehla v roku 1993.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je veľmi dobrý.
Prístup
Nachádza sa v centre obce. Stojí na námestí, východne od Kostola sv. Štefana.
Fotogaléria
Matejovce (Poprad) - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - zvonica (v pozadí Kostol sv. Štefana kráľa) foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - zvonica (v pozadí Kostol sv. Štefana kráľa) foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - zvonica (v pozadí Kostol sv. Štefana kráľa) foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Matejovce (Poprad) - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1] HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., 2011. s. 46.
[2] HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. s. 46 - 47.
[3] HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. s. 47 - 48.
Bibliografia
www.poprad.sk
GPS
49.080953, 20.323293
49°04'51.4"N 20°19'23.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk