Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Matiaška - Chrám sv. Demetera
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Maťáška, Maťašok, Matiašok
Lokalita
obec Matiaška, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1773 (1808?). Obnovili ho v roku 1925. Ide o jednoloďovú stavbu s polygonálnym uzáverom presbytéria a s bočnými polkruhovými kaplnkami pri prvom klenbovom poli lode, ktoré majú zdôrazniť centrálu kríženia. Na západnom priečelí stojí mohutná predstavaná veža, ktorej podvežie je otvorené do lode. Priestory sú kryté českými plackami. Hladké fasády členia polkruhovo zakončené okná. Vonkajšia úprava fasád sa sústreďuje na vybavenie okien, ktoré majú v parapete lambrekény a ich polkruhová šambrána záverečný klenák. Nad vstupným portálom je vyrytá štylizovaná rastlinná ozdoba. Veža má v hornej časti okosené hrany a je zastrešená barokovou kupolou, ktorá sedí na zvonovitej časti strechy. [1]
 

Vnútorné zariadenie v historizujúcom slohu pochádza zväčša z konca 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 305.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 305.
GPS
49.060509, 21.582284
49°03'37.8"N 21°34'56.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk