Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Matiašovce – Krížová cesta
Lokalita
obec Matiašovce, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Krížovú cestu tvoria kaplnkovité zastavenia, vstavané do kruhového ohradového múru kostola, ohraničujúceho bývalý cintorín. Vznik Kalvárie inicioval v roku 1739 matiašovský farár Jakub Ladislav Czervus, ktorý bol spolu so správcom Jakubom Glatzom i jej fundátorom. Zakladateľ zložil na udržiavanie Kalvárie kapitál 100 zlatých, z ktorého sa 1. januára 1804 vytvoril pravdepodobne verejný fond. Určil aj kurátora kaplniek a mal ním byť vždy miestny farár. Jeho povinnosťou bolo tiež štyri razy do roka, a síce na sviatok sv. Antona Paduánskeho, počas dní Veľkého týždňa, na sviatok apoštolov Petra a Pavla (29. jún) a v nedeľu, nasledujúcu po sviatku apoštolov Šimona a Júdu (28. október), usporiadať procesiu s patričnými pobožnosťami. V uvedené dni bolo možné za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky spomínané v kanonickej vizitácii (Mikuláša Csákyho) z roku 1752. Ako svedčí text farskej kroniky, v roku 1835 sa realizovali väčšie opravy. Staré, medzičasom schátrané obrazy z roku 1740, boli nahradené novými, ktoré maľoval vtedy ešte len 15-ročný František Nanke, syn bystrického maliara Tomáša Nankeho. Rámy pre obrazy vyhotovil Vitus Nanke, druhý syn banskobystrického maliara a Ján Mertsak (?), miestny učiteľ. Pri tejto príležitosti boli zároveň kaplnky zastavení nanovo zastrešené a ku vstupom pristavené drevené stĺpy a polkruhové drevené tabuľky s číslami zastavení. Zvnútra boli kaplnky farebne vyzdobené. Náklady na obnovu a nové obrazy boli 214 rfl. a 12 gr. [1]
 

V roku 1950 sa vo farskej kronike spomína, že Krížová cesta je už vo veľmi zlom stave, preto boli kúpené nové obrazy výjavov. 5. augusta 1950 udelil Krížovej ceste vtedajší farár Ladislav Hudáč obnovené odpustky. [2]
 

Sled zastavení začína na ľavej strane za vstupnou bránou do areálu a pokračuje pozdĺž celého ohradového múru. Z čelnej strany kaplnky lícujú múr a zadnou časťou svojho pravouhlého alebo zaobleného uzáveru z neho vystupujú. Jednoduché hladké priečelie má segmentovo zaklenutý vstupný výklenok, v ktorom sa nachádza výjav Krížovej cesty. Vo väčšej kaplnke dvanásteho zastavenia sa konávali omše. Pôvodne sa na nej nachádzal nápis s chronogramom: „Ista Vla passI saLVatoris nostrI MatthlasfaLVae IntroDVCta In Ipsa festlVItate beatl Stephanl patronl panonlae.“ Svedčí o tom, že Krížová cesta bola ustanovená na sviatok sv. Štefana v roku 1740. [3]
 

Dnešné obrazy Krížovej cesty sú olejomaľby na plátne, ktorých autor, prípadne autori sú anonymní a problematické sa javí aj jednoznačné určenie obdobia ich vzniku. Dostupné údaje z farskej kroniky nie sú z dnešného pohľadu natoľko zrozumiteľné, aby sa to dalo jednoznačne posúdiť. Samotné obrazy, najmä výjavy č. XI., XII., XIII., napriek premaľbám pôsobia svojou kvalitou, technikou maľby a kompozičnými formami, ktoré sa v nich uplatňujú zachovávajúc pôvodný barokový výraz. Prvé štyri výjavy oproti spomenutým kvalitou zaostávajú a sú silno premaľované. Na základe zbežnej obhliadky sa však nedá vylúčiť ani to, že môže ísť o relatívne nový súbor malieb. Nejasnosti by mohol vyriešiť iba reštaurátorský výskum. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova prebehla v rokoch 1956 – 1957, kedy sa museli nanovo postaviť tri kaplnky a všetky obrazy, asi staré a pôvodné, zreštauroval akademický maliar Ladislav Berec. Pri úprave v roku 1970 kaplnky nanovo omietli. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav architektonického je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Krížová cesta sa nachádza v areáli gotického Kostola sv. Petra a Pavla z obdobia okolo roku 1300, ktorý stojí na malej vyvýšenine uprostred obce. [6]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 234.
[2] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 234.
[3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 234 - 235.
[4] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 235.
[5 - 6] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 234.
Bibliografia
www.matiasovce.sk
GPS
49.354246, 20.362837
49°21'15.3"N 20°21'46.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk