Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Matovce - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Matovce, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s neobarokovou laternovou baňou na veži, postavený v roku 1819. Jednoloďová sakrálna stavba s polygonálnym oltárnym uzáverom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Objekt bol postavený podľa bežného typu východoslovenských kostolov z konca 18. storočia. [1]
 

Vnútorné zariadenie je novšie. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 305.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 305.
GPS
49.141208, 21.545380
49°08'28.4"N 21°32'43.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk