Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Maťovce (Maťovské Vojkovce) - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Maťovce pri Kapušanoch
Lokalita
obec Maťovské Vojkovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v redukovanom novoklasicistickom slohu v roku 1911. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Presbytérium má valenú klenbu s lunetami, loď valenú klenbu s jednou lunetou pri víťaznom oblúku. Do širokého štítového priečelia západnej strany je situovaná mierne vystupujúca vstavaná veža s vchodom. Veža má v hornej časti dlhé dvojité obdĺžnikové zvukové okná bez profilácie. [1]
 

Interiér kostola má nástenné maľby z roku 1937 od Bokšaya. Hlavný oltár s obrazom Panny Márie je od J. Virágha z roku 1929. Bočné oltáre Krista na Olivovej hore, sv. Jozefa a Božského Srdca majú olejomaľby od Bokšaya z roku 1937. Obraz Smrti Panny Márie - ľudová maľba, pochádza z roku 1912. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Obec vznikla v roku 1964 zlúčením obcí Kapušianske Vojkovce a Maťovce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 305.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 305 - 306.
GPS
48.567710, 22.141482
48°34'03.8"N 22°08'29.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk