Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Matúškovo - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Takšoň
Lokalita
obec Matúškovo, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol s neskoršou úpravou postavený na mieste staršieho kostola v roku 1784. Zväčšili ho v roku 1910. Je to monumentálna jednoloďová stavba s oblým uzáverom presbytéria, s malou priečnou loďou pri prvom klenbovom poli lode a so vstavanou vežou. Celý kostolný priestor je zaklenutý pruskými klenbami okrem stredného klenbového poľa, kde nad krížením je česká placka. Jednotlivé klenby sú oddelené medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na bohato profilovanú rímsu vtiahnutých pilastrov. Organový chór sa do lode otvára troma arkádami. Fasáda je členená lizénami a polkruhovo zakončenými oknami s klenákom vo vrchole. Štítové priečelie zakončuje volútový štít, z ktorého vyrastá veža. Nad hlavným vchodom je nika, v nej sochy sv. Ladislava a Štefana kráľa – obe zo začiatku 20. storočia. [1] Veža je zakončená dvojstupňovou zvonovitou strechou.
 

Hlavný oltár je klasicistický z konca 18. storočia, s predstavanou drevenou menzou s luiséznymi festónmi, za ňou na stene je novší obraz Narodenia Panny Márie, ktorý namaľoval Mór Than v roku 1871. Bočný oltár je klasicistický zo začiatku 19. storočia. Na drevenej menze je oltárna stena s obrazom Dobrého pastiera z roku 1818 od G. Schneidera z Trnavy. Neoklasicistická kazateľnica pochádza z čias okolo roku 1900. Na parapete delenom stĺpikmi má reliéf štyroch evanjelistov. Drevená krstiteľnica je klasicistická zo začiatku 19. storočia, na vrchnáku súsošia Krstu Krista. Voľné polychrómované sochy sv. Petra a Pavla sú z obdobia okolo roku 1800. Voľný obraz predstavujúci snehom zapadnuté bojište z prvej svetovej vojny od maliara Šimkovicsa je z roku 1929. [2]
 

Podľa záznamov v Prayovom kódexe stála v obci už koncom 13. storočia kaplnka, ktorú v 14. storočí rozšírili na kostol. V období rokov 1781 – 1784 bol na mieste tohto staršieho kostola za pomoci grófa Františka Eszterházyho postavený nový kostol. K vysväteniu došlo 8. septembra 1784 v deň výročia narodenia Panny Márie. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 306.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 306.
[3] http://matuskovo.sk/sk/kostoly/ (12.5.2018)
Bibliografia
www.matuskovo.sk
GPS
48.166079, 17.733505
48°09'57.9"N 17°44'00.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk