Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
mauzóleum
označenie monumentálneho náhrobkuwww.pamiatkynaslovensku.sk