Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
mázhaus
vstupný priestor stredovekého, alebo renesančného meštianskeho domu. Na Slovensku v gotických, alebo renesančných domochwww.pamiatkynaslovensku.sk