Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mechenice (Podhorany) - Kostol sv. Heleny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Podhorany, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne románsky kostol postavený koncom 12. storočia alebo začiatkom 13. storočia. Obnovený a rozšírený bol v roku 1794, kedy ku západnej strane lode pristavali vežu z tehál, dokončenú v 19. storočí. Z pôvodného kamenného románskeho malého kostola zostala apsida s románskym oknom na južnej stene a východný múr lode. Ostatná časť lode pochádza z predstavby v roku 1794. Vonkajšia úprava pochádza z obdobia klasicizmu. Presbytérium s polkruhovým apsidiálnym uzáverom je zaklenuté konchou a valenou klenbou, v lodi je rovný strop. Pod vrstvami omietok boli sondami v apside zistené stredoveké nástenná maľby. [1] Ide o jednoloďový kostol s polkruhovým uzáverom, predstavanou vežou na západnej strane a pristavanou sakristiou na severnej strane. Fasády sú hladké. Veža členená pilastrami a lizénovým rámovaním je zastrešená vysokým ihlancom.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 nad bočným oltárom uvádza veľký oltárny obraz Nanebovzatia Panny Márie z polovice 18. storočia, prenesený pravdepodobne zo zrubového kláštorného kostola na Zobore. V inventári kostola uvádza renesančný kalich z druhej polovice 16. storočia. [2]
 

Okolo kostola sa nachádza kamenný múr.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Sakrálny objekt obnovili v rokoch 1979 – 1980 a potom neskôr v rokoch 1998 – 2000. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Mechenice (Podhorany) - Kostol sv. Heleny foto © Ľuboš Repta 6/2022Mechenice (Podhorany) - Kostol sv. Heleny foto © Ľuboš Repta 6/2022Mechenice (Podhorany) - Kostol sv. Heleny foto © Ľuboš Repta 6/2022Mechenice (Podhorany) - Kostol sv. Heleny foto © Ľuboš Repta 6/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 481.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 481.
[3] www.pamiatky.sk (7.6.2022)
Bibliografia
www.podhorany.sk
GPS
48.375566, 18.121702
48°22'32.0"N 18°07'18.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk