Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Medné (Lednické Rovne)
Lokalita
obec Lednické Rovne, okres Púchov, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ v Mednom je z konca 18. storočia. Postavený bol v klasicistickom slohu. Opravy prebehli v 19. a 20. storočí. Jednopodlažná obdĺžníková budova dvojtraktovej dispozície, ktorá je priečelím orientovaná do terasovite riešenej záhrady. Klasicistická jedenásťosová fasáda, na strednej osi trojuholníkový štít. Okná s pásovou šambránou. Jednoduchá a strohá stavba. Za kaštieľom je nádvorie s fontánou z konca 19. storočia. Kaštieľ je obklopený parkovitou záhradou. [1]
Pamiatková ochrana
Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Rekonštrukcia. Stav historického sídla je veľmi dobrý. Prebehla veľkorysá rekonštrukcia. Prostredie v okolí pamiatky je zachované.
Prístup
Stojí na začiatku obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Medné foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Medné foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Medné foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Medné foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Medné foto © Imrich Kluka 3/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 418.
GPS
49.083582, 18.288094
49°0 5' 0.90", 18°0 17' 17.14"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk