Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Medovarce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Medovarce, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený s použitím staršej stavby v roku 1836, podľa iných zdrojov v roku 1832 (?) . Sieňová stavba s polygonálnym oltárnym uzáverom, malou obdĺžnikovou sakristiou a predstavanou vežou. Priestory majú rovný strop. Hladká fasáda je členená polkruhovo ukončenými oknami. [1]
 

Oltár je klasicistický, typu triumfálnej brány s obrazom Ježiša, od K. Jakobeyho z roku 1883. Krstiteľnica je kamenná z čias okolo roku 1500, na renesančnom kuželovom podstavci neskorogotická polygonálna kupa. [2]
 

Organ na chóre je klasicistický, postavený neznámym majstrom a je z roku 1820. Neďaleko kostola sa čnie viac ako 500-ročná lipa, ktorá by o histórii obce vedela asi najlepšie rozprávať. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 307.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 307.
[3] www.medovarce.ocu.sk (10.9.2016)
GPS
48.233113, 19.003868
48°13'59.2"N 19°00'13.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk