Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Medvedie - Chrám sv. Demetria mučeníka (drevený)
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Medvedie, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Drevený kostol postavený pred rokom 1903. Doskový sakrálny objekt na podmurovke, v exteriéri členení vertikálne kladenými lištami. V celkovej trojpriestorovej dispozícii prevláda centrálna loď. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádza z roku 1947. [2]
 

Sakrálny objekt nebol prvý, v roku 1746 sa spomína v dedine kostol, ktorý už dožíval, bol teda s najväčšou pravdepodobnosťou drevený. Farský kostol stál v obci aj v roku 1814. Začiatkom 20. storočia bol tak postavený nový (súčasný), na novom mieste. Po druhej svetovej vojne bol objekt poškodený a následne opravený. [3]
 

Pravoslávny chrám predstavuje drevený doskový trojdielny, trojvežový objekt s najvyššou vežou nad loďou, rovno uzavretou svätyňou a vstupnou sieňou na západe. Objekt je orientovaný v smere východ–západ, so svätyňou na východe a vstupnou sieňou na západnej strane. Loď má pôdorys v tvare obdĺžnika. Konštrukcia stavby lode, rovnako ako zvyšok stavby, je postavená na vyvýšenej kamennej podmurovke. Kamenný základ, vysoký v západnej časti lode až 1,5 m, vyrovnáva sklon terénu, ktorý značne klesá západným smerom. Loď je krytá drevenou kupolou s nezvyklo zaoblenými stranami, kupola tak budí dojem klenby v tvare koryta. So svätyňou je loď prepojená víťazným oblúkom s rovným nadpražím a so skosenými hranami. Prechod vypĺňa do troch štvrtín výšky ikonostas, v ktorom sú tri vstupné otvory vedúce do svätyne. Tá je taktiež krytá kupolou. [4]
 

Veža má dve podlažia a zvláštne je na nej aj to, že je podpivničená. Stropy sú len drevené trámové. Vežu ukončuje ihlanová strecha, na ktorú je napojená štvorboká laterna, na každej strane s pravouhlými ozvučnicovými otvormi s kovovými zarážkami. Nad laternou je cibuľa s makovicou, ukončenou kovovým trojramenným krížom so šikmým spodným ramenom. Podobne, ale v nižšej úrovni, sú ukončené aj strechy lode a svätyne. Fasády zrubu sú pokryté doskovým plášťom. Keďže stavba je dosť vysoká, okná vyšli nezvyčajne až do dvoch radov (jeden v jednej úrovni a druhý v druhej), usporiadaním tvoria tak trojuholník. Pravouhlé okenné otvory sú ešte kryté malou sedlovou strieškou, pričom plocha medzi oknami a strieškami je zdobená vyrezávanými oválnymi a kosoštvorcovými ornamentmi. [5]
 

Chrám je hodnotným dokladom sakrálnej architektúry na východnom Slovensku, predstavujúci jednu z mála novších drevených architektúr (z 20. storočia) na Slovensku. Po obnove nadobudol takmer pôvodný výraz a stal sa jednou z ďalších zastávok turistov po Karpatskej drevenej ceste. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnovený bol v rokoch 1946 – 1947. [7]
 

Okolo roku 1980 prešiel nenáročnou úpravou, ktorá však výrazne pozmenila jeho celkový výzor, žiaľ k horšiemu. Fasády objektu boli totiž z dôvodu zlepšenia tepelno-izolačných vlastností jednotlivých stien pokryté obkladom z pozinkovaného plechu. Steny interiéru boli zase pokryté plastovým obkladom. V osemdesiatych rokoch 20. storočia bolo ešte pred objekt zo západnej strany predstavané strechou kryté rozmerné betónové schodisko. [8]
 

V roku 2009 sa začalo s obnovou stavby, zámerom bolo prinavrátenie pôvodného stavu. Do roku 2010 boli odstránené plastové obklady interiéru a zreštaurované drevené doskové obklady. V rokoch 2012 - 2013 obnovili exteriérový plášť. Odstránený bol nevhodný plechový obklad, obnovil sa doskový obklad a zreštaurované boli drevené ozdobné šambrány okolo okien. Odstránili rozmerné zastrešenie pred vstupom do chrámu a obnovili podmurovku kostola. Obnovou prešla plechová strecha objektu a obvodový plášť bol ošetrený ochranným náterom. Chrám sa tak dostal do približne takej podoby ako v čase vzniku, až na betónové schodisko pred západným vstupom. Dnes už nie je možné zistiť, či už v čase výstavby mal chrám plechovú strechu, alebo krytinou bol ešte drevený šindeľ. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
V úzkej malebnej doline potoka Hrišov leží jedna z najmenších obcí na Slovensku - Medvedie. [10] Stojí na vyvýšenine, na východnom okraji dediny. [11]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 307.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 307.
[3 - 6] KOŠUTHOVÁ, Anna: Drevený chrám v Medveďom bol roky obitý plechom. 9. august 2015 https://presov.korzar.sme.sk/c/7949750/dreveny-chram-v-medvedom-bol-roky-obity-plechom.html#ixzz64dDzaVuo (15.9.2020)
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 307.
[8 - 9] KOŠUTHOVÁ, Anna: Drevený chrám v Medveďom bol roky obitý plechom. 9. august 2015 https://presov.korzar.sme.sk/c/7949750/dreveny-chram-v-medvedom-bol-roky-obity-plechom.html#ixzz64dDzaVuo (15.9.2020)
[10] Prvá priama písomná zmienka o obci Medvedie je z roku 1572, kedy bola novou dedinou na panstve Makovica. Vtedy stál v obci iba dom šoltýsa, teda Medvedie bolo mladým, ešte len vznikajúcim sídlom. Dedinu založili usadlíci podľa zákupného práva so šoltýsom neznámeho mena. Podľa správy z roku 1600 tam bývala rodina šoltýsa a v obci boli štyri domy poddaných. V roku 1787 mala obec už 19 domov a 131 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, chovom dobytka a v zime šindliarstvom, pričom využívali borovicové drevo z okolitých lesov. KOŠUTHOVÁ, Anna: Drevený chrám v Medveďom bol roky obitý plechom. 9. august 2015 https://presov.korzar.sme.sk/c/7949750/dreveny-chram-v-medvedom-bol-roky-obity-plechom.html#ixzz64dDzaVuo (15.9.2020)
[11] KOŠUTHOVÁ, Anna: Drevený chrám v Medveďom bol roky obitý plechom. 9. august 2015 https://presov.korzar.sme.sk/c/7949750/dreveny-chram-v-medvedom-bol-roky-obity-plechom.html#ixzz64dDzaVuo (15.9.2020)
Bibliografia
www.medvedie.sk
GPS
49.400341, 21.641058
49°24'01.2"N 21°38'27.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk