Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Medzany - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Medzany, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodný kostol bol postavený v roku 1330. Od roku 1260 na súčasnom mieste kostola stál rehoľný kláštor, pravdepodobne z jeho pozostatkov bol v roku 1810 postavený terajší klasicistický kostol. [1] Renovovaný bol v roku 1867, 1904, 1927 a 1940. Veža zo staršej, pravdepodobne renesančnej stavby bola v roku 1810 iba nadstavaná a klasicisticky upravená. Ide o jednoloďový kostol s oblým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou, zaklenutý pruskými klenbami. Fasáda je členená lizénami. Veža mala kedysi dvojstupňové diagonálne nárožné oporné piliere a na vyšších poschodiach fragmenty renesančných sgrafít na nároží a okolo okien. [2]
 

Vnútorné zariadenie je zo začiatku 20. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola spomína rokokovú monštranciu z polovice 18. storočia. [3]
 

Do roku 1900 bol kostol pokrytý šindľovou strechou. V roku 1940 bola urobená maľba vnútorného interiéru. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1970 sa uskutočnila prestavba chóru, zväčšil sa priestor smerom do veže kostola. V nasledujúcom roku boli pribudované bočné kaplnky, do vnútorného interiéru bola daná dlažba, ktorá nahradila dovtedy ploché kamene. Súčasne sa vymenili aj lavice a stoličky. O rok nato bol premaľovaný celý vnútorný interiér. [5]
 

Po roku 2000 sa aj vplyvom rozrastania obce začali práce na rozširovaní kostola o lode na oboch stranách. Zároveň sa zväčšil aj priestor sakristie. Do celého vnútorného interiéru sa položila dlažba. V roku 2014 sa začal prerábať kostol zvnútra. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] https://sk.wikipedia.org/ (10.9.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 308.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 308.
[4 - 6] https://sk.wikipedia.org/ (10.9.2016)
Bibliografia
www.obecmedzany.sk
GPS
49.044937, 21.150567
49°02'41.8"N 21°09'02.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk