Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Medzilaborce - Chrám sv. Ducha
Pravoslávna konfesia
Lokalita
obec Medzilaborce, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Chrám postavený v staroruskom renesančnom slohu v polovici 20. storočia. Monumentálna centrálna stavba, riešená na spôsob stanových kostolov s ústrednou polygonálnou vežou a pridruženými stavbami. [1]
 

Výstavba chrámu začala s požehnaním vladyku Jelevferija, arcibiskupa pražského a českého, exarchu Moskovského patriarchátu v Československu dňa 7. októbra 1947. Iniciátorom vybudovania sakrálneho objektu i jeho projektantom bol archimandrita Andrej (Vsevolod Kolomacký / Kolomackyj). Stavbu sa podarilo dokončiť napriek nástupu protinábožensky orientovaného režimu a to vďaka patronátu armádneho generála Ludvíka Svobodu, označením chrámu za Pamätník oslobodenia Československa. [2]
 

Slávnostná vysviacka sa uskutočnila 13. júla 1952, ktorú vykonal vladyka Alexej, biskup prešovský, pričom chrám bol zasvätený sviatku Zoslania / Zostúpenia svätého Ducha na apoštolov, čo je zároveň i okamih vzniku Christovej Cirkvi. [3]
 

Jedinečná je nielen architektúra, ale aj vnútorná ikonografická výzdoba stien, ktorá pozostáva z kompozície 350 ikon, zaberajúcich celkovú plochu asi 1 600 m2. Výzdobu vytvoril za štyri roky americký ikonopisec gréckeho pôvodu Dimitrios Leussis. [4]
 

Medzi významné osobnosti slúžiace slávnostnú liturgiu v chráme možno zaradiť vladyku Bartolomeja, arcibiskupa Konštantínopola – Nového Ríma a ekumenického patriarchu, či vladyku Alexija II., patriarchu moskovského a celej Rusi. [5]
 

Pravoslávny chrám je výraznou dominantou mesta Medzilaborce.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na vyvýšenine v centrálnej časti mesta.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 310.
[2 - 5] Informačná tabuľa v teréne. (8/2021)
GPS
49.269846, 21.905459
49°16'11.5"N 21°54'19.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk