Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Medzilaborce – Pamätník obetiam holokaustu
Lokalita
obec Medzilaborce, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Počet Židov v Medzilaborciach sa od polovice 19. storočia neustále zvyšoval. V roku 1890 spomedzi 1 330 obyvateľov mesta k židovskej komunite patrilo 390 ľudí. Post rabína vtedy zastával Mojše Schönfeld. Pred prvou svetovou vojnou i v čase existencie 1. ČSR sa Židia angažovali najmä v oblasti obchodu, respektíve služieb. Neskôr, v období vojnového slovenského štátu, boli členovia spoločenstva – na základe protižidovských zákonov – perzekvovaní. V prvom transporte do koncentračných táborov z medzilaboreckej železničnej stanice dňa 19. mája 1942 bolo dokopy 880 Židov (mužov, žien a detí vo veku od troch mesiacov do 95 rokov). Začiatkom roka 1942 pritom v meste a okrese žilo spolu 1 483 Židov a tvorili tretinu obyvateľstva. [1]
 

Do konca júna 1942 z okresu Medzilaborce deportovali viac ako 1 200 občanov židovského pôvodu. Väčšina z nich potom zahynula v nacistických koncentračných a vyhladzovacích táboroch na území dnešného Poľska. Väčšina zahynula v gette Konskowola a táboroch Osvienčim – Birkenau a Majdanek. Mnohí z tých, ktorým sa podarilo uniknúť deportáciám v roku 1942, zahynuli v rokoch 1944 – 1945. [2]
 

Pamätník obetiam holokaustu, ktorý navrhol košický rabín Jossi Steiner, bol slávnostne odhalený 31. júla 2008. Samospráva mesta Medzilaborce ním vyjadrila ospravedlnenie potomkom členov miestnej židovskej náboženskej obce za prenasledovanie minulosti. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav pamätníka je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti mesta.
Fotogaléria
Medzilaborce – Pamätník obetiam holokaustu foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce – Pamätník obetiam holokaustu foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce – Pamätník obetiam holokaustu foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce – Pamätník obetiam holokaustu foto © Viliam Mazanec 8/2021
Poznámky
[1] Informačná tabuľa v teréne. 8/2021
[2] Pamätník obetiam holokaustu. 8/2021
[3] Informačná tabuľa v teréne. 8/2021
GPS
49.271784, 21.901952
49°16'18.4"N 21°54'07.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk