Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Melek - Kostol Krista Kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Melek, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Moderný sakrálny objekt postavený v roku 1948 (1949 – 1950?). Jednoloďová stavba s oblým uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do štítového priečelia. Stavba čerpá motívy z klasicistickej domácej tradície. V exteriéri výrazne dominuje veža, ktorá má na čelnej starne veľké, polkruhom zakončené okno s kamenným krížom. Nad moderným vstupným portálom je ľahká prečnievajúca strieška (markíza). Zvon je klasicistický z roku 1822. [1] Veža má združené polkruhom zakončené zvukové okná a je zastrešená ihlanom, ktorý dosadá na trojhranné štítky. Fasáda veže má nárožné lizény.
 

Zo starého kostola sa zachovali bohoslužobné predmety, a to neskorobarokový pacifikál s tepanými reliéfmi zo začiatku 18. storočia a dva jednoduché rokokové kalichy z roku 1762. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 311.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 311.
Bibliografia
www.melek.sk
GPS
48.201347, 18.329135
48°12'04.9"N 18°19'44.9"E



www.pamiatkynaslovensku.sk