Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Meliata - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Meljata, Melesta
Lokalita
obec Meliata, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1790 podľa typu tolerančných chrámov bez veže. Je to jednoduchá sieňová stavba s rovným trámovým stropom a sedlovou strechou. Keďže ku kostolu ani dodatočne nepristavali vežu, tak na zvonenie slúžila v minulosti zvonica nalepená na stenu kostola. Bola to drevená zvonica, ktorá stála na murovanom podstavci. [1] V súčasnosti sa zvonica nachádza niekoľko desiatok metrov od sakrálneho objektu.
 

Kostol má hladké fasády, členené polkruhovo zakončenými oknami.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Meliata - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 9/2022Meliata - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 9/2022Meliata - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 9/2022Meliata - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 9/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 311.
Bibliografia
www.meliata.sk
GPS
48.515282, 20.329010
48°30'55.0"N 20°19'44.4"E



www.pamiatkynaslovensku.sk