Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Meliata - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Meljata, Melesta
Lokalita
obec Meliata, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1790 podľa typu tolerančných chrámov bez veže. Je to jednoduchá sieňová stavba s rovným trámovým stropom a sedlovou strechou. Keďže ku kostolu ani dodatočne nepristavali vežu, tak na zvonenie slúži zvonica nalepená na stenu kostola. Je to drevená zvonica, ktorá stojí na murovanom podstavci. [1] Kostol má hladké fasády, členené polkruhovo zakončenými oknami.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 311.
Bibliografia
www.meliata.sk
GPS
48.515894, 20.328566
48°30'57.2"N 20°19'42.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk