Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Meliata - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Meljata, Melesta
Lokalita
obec Meliata, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1873 v eklekticky historizujúcom slohu. Jednoloďová stavba so štvorcovým pôdorysom a predstavanou vežou. Presbytérium a loď majú rovný strop. Fasády sú hladké. Na priečelí stojí veža, ktorá má z dvoch tretín drevenú časť, zakončenú šindľovým ihlanom. [1]
 

Hlavný oltár je neskorobarokový z prvej polovice 18. storočia. Oltárna architektúra s dvoma točitými stĺpmi má novší obraz Nanebovzatia Panny Márie, po stranách sú akantové krídla s rokajmi. Neskorobaroková kazateľnica z prvej polovice 18. storočia má polygonálny kazetovaný parapet, na baldachýne zakončený stlačeným volútovým nadstavcom. Voľný obraz Vzkriesenie Lazara je ľudová maľba na dreve z 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v severovýchodnej časti obce. Stojí na vyvýšenine nad obcou. Vedľa kostola je obecný cintorín.
Fotogaléria
Meliata - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Ladislav Luppa 9/2022Meliata - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Ladislav Luppa 9/2022Meliata - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Ladislav Luppa 9/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 311.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 311.
Bibliografia
www.meliata.sk
GPS
48.516753, 20.331026
48°31'00.3"N 20°19'51.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk